Financiën

Budget I-deel IOAZ

Toelichting

bron SZW, CBS, bewerkingen APE

Het budget inkomensdeel voor 2016 is voorlopig.

Instellingen grafiek

Vergelijkingen

verg. 1
verg. 2
verg. 3
verg. 4

Parameters